Contact Rompetrol
Image CAPTCHA

 

I.M. “Rompetrol Moldova” S.A.
Republica Moldova, mun. Chisinau, MD- 2012, str. Sfatul Tarii, 29
 
Informatii carduri si carburanti: 022 85 85 72
Resurse umane: 022 85 85 73
Fax: 022 23 39 50
 
Informatii facturi tel.: 022 81 51 27, 022 81 51 74
fax: 373 22 81 50 13
Facturile le puteti ridica pe adresa:
mun. Chisinau, in incinta statiei Peco Rompetrol, str. Uzinelor 165/2